Μανιτάρια άσπρα giant 2.5kg

Μανιτάρια πλευρώτους 2kg

Μανιτάρια πορτομπέλο 2kg

Μανιτάρια king oyster 2kg

Μανιτάρια simeji ( καφέ, λευκά )

Μανιτάρια σιτάκε 180gr

Μανιτάρια πλευρώτους 500gr

Μανιτάρια πορτομπέλο 500gr

Μανιτάρια λευκά 500gr

Μανιτάρια brown 500gr

Menu